Get Adobe Flash player
Naš glas
Spletno glasilo uporabnikov CUDV Dobrna
NA KRILIH JEZIKA
NA KRILIH JEZIKA
Moja zgodba
Moja zgodba
Foto galerija
Foto galerija
Družini prijazni
Družini prijazni
Ustvarjalnica zvonček
Ustvarjalnica zvonček
Javna naročila
FB - CUDV Dobrna

Okrogla miza z dr. Jasno Murgel

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je dne 4.4.2017 v prostorih Term Dobrna priredil okroglo mizo z naslovom Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami. Osrednja gostja je bila doktorica znanosti dr. Jasna Murgel, ki je skupaj s skupino poslancev vložila v Državni zbor predlog Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. O zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami se v Sloveniji govori že vrsto let in kljub poskusom uveljavitve nekaterih programov zgodnje obravnave, le te še vedno nimamo sistemsko urejene. Namen zakona je zagotoviti celostno večdisciplinarno obravnavo predšolskih otrok s  posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki.  Storitve zdravstva, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja naj bi povezali v celovit sistem, ki bo nudil podporo celotni družini. Večina zgodnjih obravnav trenutno poteka v razvojnih ambulantah, ki bi jih naj  s tem zakonom razširili. Poleg večjega števila strokovnjakov s področja zdravstva bi se  v tim vključila tudi socialni delavec ter specialni in rehabilitacijski pedagog, s čimer bi bila zagotovljena večdisciplinarna obravnava otroka in družine. Zgodnja obravanava bi po tem zakonu predstavljala nabor storitev za predšolske otroke in njihove družine z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, da se okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka.

Okrogle mize so se udeležili starši otrok s posebnimi potrebami, strokovnjaki iz sorodnih institucij, strokovni delavci CUDV Dobrna in gostje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300