Get Adobe Flash player

Okrogla miza z dr. Jasno Murgel

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je dne 4.4.2017 v prostorih Term Dobrna priredil okroglo mizo z naslovom Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami. Osrednja gostja je bila doktorica znanosti dr. Jasna Murgel, ki je skupaj s skupino poslancev vložila v Državni zbor predlog Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. O zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami se v Sloveniji govori že vrsto let in kljub poskusom uveljavitve nekaterih programov zgodnje obravnave, le te še vedno nimamo sistemsko urejene. Namen zakona je zagotoviti celostno večdisciplinarno obravnavo predšolskih otrok s  posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki.  Storitve zdravstva, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja naj bi povezali v celovit sistem, ki bo nudil podporo celotni družini. Večina zgodnjih obravnav trenutno poteka v razvojnih ambulantah, ki bi jih naj  s tem zakonom razširili. Poleg večjega števila strokovnjakov s področja zdravstva bi se  v tim vključila tudi socialni delavec ter specialni in rehabilitacijski pedagog, s čimer bi bila zagotovljena večdisciplinarna obravnava otroka in družine. Zgodnja obravanava bi po tem zakonu predstavljala nabor storitev za predšolske otroke in njihove družine z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, da se okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka.

Okrogle mize so se udeležili starši otrok s posebnimi potrebami, strokovnjaki iz sorodnih institucij, strokovni delavci CUDV Dobrna in gostje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300