Get Adobe Flash player

Oddelek zdravstvene nege

V CUDV Dobrna izvajamo osnovno zdravstveno varstvo oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju s področja preventivne in kurativne dejavnosti. Služba zdravstvene nege je sestavni del dejavnosti zdravstvenega varstva v CUDV Dobrna. Delo zdravstvene nege je organizirano v vseh delovnih enotah 24 ur dnevno vse dni v letu. V okviru zdravstvene dejavnosti sodelujemo z zunanjimi specialisti, ki prihajajo v Center:

 • zdravnik pediater,
 • zdravnik splošne medicine,
 • zdravnik pedopsihiater,
 • zdravnik psihiater.

 Sodelujemo tudi z ostalimi specialisti zunaj centra: zobozdravstvena služba za otroke in odrasle, specialisti nevrologi. Po potrebi se povezujemo z ostalimi zdravniki specialisti in zdravstvenimi ustanovami. Izhodišča za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege otrok in mladostnikov ter odraslih z motnjo v duševnem in telesnem razvoju predstavlja proces ugotavljanja potreb po zdravstveni negi, načrtovanje, izvajanje zdravstvene nege in evalvacije izvedbe celotnega procesa zdravstvene nege pri uporabniku.

 Pomemben je individualen in celosten pristop do uporabnic in uporabnikov ter poznavanje vseh njihovih zmožnosti in spretnosti za zagotavljanje čim večje stopnje samooskrbe. Držimo se načela: »Ne delamo za uporabnika, ampak z uporabnikom«.

 V Oddelku zdravstvene nege v CUDV Dobrna skrbimo za:

 • izvajanje procesa zdravstvene nege ter zadovoljevanje potreb uporabnikov na področju vseh življenjskih aktivnostih upoštevajoč stopnjo samooskrbe,
 • organizacija dela službe zdravstvene nege,
 • izvajanje ambulantne dejavnosti,
 • zdravstveno vzgojno delo z uporabniki, s starši, sodelavci,
 • izvajanje ukrepov za ustrezen zdravstveno-higienski režim v centru,
 • načrtovanje priprave zdrave prehrane,
 • spremstvo na letovanjih,
 • sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci v Centru in izven Centra,
 • kontinuirano strokovno izobraževanje medicinskih sester,
 • izvajanje procesa pripravništva za poklic zdravstveni tehnik, /medicinska sestra,
 • zagotavljanje ustreznosti zdravstvene dokumentacije.

V oddelku zdravstvene nege smo s prijaznim interdisciplinarnim pristopom usmerjeni k promociji zdravja, preprečevanja obolenj, zdravljenju in rehabilitaciji otrok, mladostnikov in odraslih uporabnikov CUDV Dobrna. V službi zdravstvene nege smo s sodobno zdravstveno nego zavezani k izpolnjevanju individualnih zdravstvenih potreb uporabnikov, ki predstavljajo osrednje mesto delovanja izvajalcev zdravstvene nege.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300