Get Adobe Flash player

Oddelek medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna


V oddelku medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna združujejo strokovno znanje fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi. Prednostni cilji in naloge Oddelka za medicinsko rehabilitacijo so oblikovane na podlagi glavnih usmeritev ter poslanstva centra.

Fizioterapija


Fizioterapija je interdisciplinarni del (re)habilitacijskega programa CUDV Dobrna v okviru katerega se izvaja celostna obravnava usmerjena predvsem na facilitacijo funkcionalnih aktivnosti v pravilnih gibalnih vzorcih ter inhibicijo patoloških gibalnih vzorcev, hoje, stoje ter drže.

Fizioterapevt v vseh fazah zdravstvenega varstva s fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti uporabnika, upoštevajoč njegov čutno-gibalni, socialni in kognitivni razvoj, pri čemer je poudarek na kvaliteti gibanja in življenja.

Obseg fizioterapevtskega dela zajema različna področja nevrofizioterapije ter številne druge fizioterapevtske metode in tehnike:

  • RNO – razvojno nevrološka obravnava po konceptu Bobath,
  • terapija za odrasle po konceptu Bobath,
  • PNF – proprioceptivna živčno mišična facilitacija,
  • Hipoterapija, itd.


Delovna terapija


Delovna terapija je zdravstvena veja oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna, ki omogoča uporabnikom, da kljub okvaram, omejitvam v izvajanju aktivnosti in zmanjšani zmožnosti za sodelovanje, čimbolj samostojno izvajajo vsakodnevne življenjske aktivnosti – okupacije.

Delovni terapevt pri svojem delu upošteva celosten pristop in različne koncepte (RNO, senzorna integracija, itd.) pri čemer omogoča uporabniku samostojnejše izvajanje vsakodnevnih aktivnosti kar doseže z ocenjevanjem, učenjem namenskih  aktivnosti in nenazadnje s prilagoditvami okolja, ki izboljšajo kvaliteto življenja uporabnika. Delovni terapevt deluje na naslednjih področjih: osnovne in širše dnevne aktivnosti, šolanje/izobraževanje, delo, igro, prosti čas ter sodelovanje v družbi.


Logopedija


Logopedija je zdravstvena veja oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna, ki se ukvarja z govorno-jezikovnimi motnjami, jih diagnosticira in proučuje vzroke in posledice njihovega nastajanja ter izvaja strokovne načine njihovega preprečevanja in odpravljanja.

 Logoped pri svojem delu odpravlja govorno-jezikovne motnje in vpliva na  optimalen razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti uporabnika. Pri tem uporablja in izvaja strokovne ter sodobne načine obravnave:

  • razvojno nevrološka obravnava po Bobath konceptu,
  • metodo » Porajajoči se jezik telesa«,
  • metodo funkcionalnega učenja,
  • računalniške programe, itd.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300