Get Adobe Flash player

Obisk Agencije Republike Slovenije za okolje

V sklopu projektno-raziskovalne naloge, Zgodovina hidrometeoroloških meritev na Dobrni, ki jo izvajamo strokovni delavci in uporabniki CUDV Dobrna, smo navezali kontakt z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer so nam posredovali dragocene informacije iz zgodovine hidrometeoroloških meritev na Dobrni. Ponudili so nam donacijo v obliki merilnih instrumentov, ki jih bomo uporabili na vzorčni merilni hišici, prijazno so nas povabili na ogled njihove ustanove.

Povabilo smo z veseljem sprejeli. V četrtek, 16.2.2017 sva se mentorja raziskovalnega projekta Simon Krajnc in Neža Markič skupaj z uporabnikoma, Jasminkom in Zlatkom, ki sta prav tako udeleženca raziskovalnega projekta, odpravila na Ministrstvo za okolje in prostor.

Prijazno nas je sprejel gospod Filip Štucin, nam predal donirane instrumente in nam predstavil delo in postopke meritev. Skupaj smo pregledali zapise vezane na zgodovino meritev na Dobrni ter se pogovorili o aktualnih temah vezanih na meteorološke pojave ter vplivu vremenskih pojavov na okolje in ljudi.

Sledil je ogled opreme, ki je nameščena na dvorišču ministrstva. Predstavitev je zajemala bogat spekter namenske  opreme, ki je delno v lasti in uporabi Inštituta Jožef Štefan, predvsem del za radiološka merjenja naravnih sevanj.

Zelo zanimiva je bila predstavitev atmosferskih merjenj z hidrometeorološkim balonom, vključno z vzletno ploščadjo, velik del predstavitve pa smo namenili področju padavinskih merjenj.

Vremenski pojavi opozarjajo na spremembe v naravi za katere je odgovoren človek. Ekstremni pojavi nas opozarjajo na težo negativnih vplivov, ljudje z občutkom za naravo in okolje se zavedajo svojega dela odgovornosti, ki bo morala biti usmerjena v zaščito okolja v preprečevanje negativnih vplivov. Opazovanje vremena pomeni opazovanje narave, razumevanje naravnih vplivov okolja in umetnih vplivov ljudi. Žal je tega zavedanja premalo, ekstremni vremenski pojavi nas opozarjajo na to. Razširimo in poglobimo svoje znanje o naravi, ki nas obdaja, da bomo na razumen in zavesten način preprečili, ekološko uničenje našega planeta.

Vljudno se zahvaljujemo gospodu Filipu Štucinu in Ministrstvu za okolje in prostor za prijazen sprejem, donacije in sodelovanje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300