Get Adobe Flash player

Na krilih jezika

Večstranski projekt Na krilih jezika je rezultat sodelovanja med štirimi partnerskimi organizacijami in sicer prijaviteljem CUDV Dobrna iz Slovenije ter tremi organizacijami iz hrvaške  in sicer Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica, Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac in Škola za odgoj i obrazovanje – Pula).

Vse organizacije smo javni zavodi, ki se ukvarjamo s podporo, izobraževanjem in socialno oskrbo otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami, predvsem z razvojnimi motnjami in gibalno oviranostjo. Skupna vizija vseh vključenih organizacij je, da osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočamo izkušnje participacije in vključevanja v vsakdanjem življenju.

Sodelovanje, ki je prej potekalo na ravni posameznih organizacij preko dvostranskih mladinskih izmenjav, se je zdaj preneslo v skupno partnerstvo, ki vsebuje tri aktivnosti mladinskih izmenjav.

Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus+ in temelji na konceptu običajnega življenjskega poteka in kot osrednje metode dela uporablja socialno učenje, vrstniško učenje in izkustveno učenje. Glede na to, da gre za mlade iz različnih držav, ki se soočajo z ovirami v jezikovnem izražanju ali pa se izražajo neverbalno je vsebinski poudarek projekta na razvoju ključnih kompetenc sporazumevanja v maternem jeziku in v tujih jezikih kot tudi razvoj digitalnih kompetenc. Pomembni vidik projekta je tudi vključevanje oziroma sodelovanje mladih v projektnih procesih in razvijanje praktičnih spretnosti ter sposobnosti reševanja problemov.

Prva mladinska izmenjava je potekala 2. – 6. septembra 2015 v Kraljevici, kjer je v skupnih aktivnostih sodelovalo 16 mladih oziroma skupina iz Centra Fortica in skupina iz CUDV Dobrna.

Center Šubićevac je bil gostitelj druge mladinske izmenjave, ki so se jo udeležili mladi iz CUDV Dobrna in je potekala 8. – 12. 9. 2015.

Zadnja, tretja aktivnost, bo potekala na Dobrni 22. – 26. 2. 2016, kjer bo CUDV Dobrna gostil skupino mladih iz Centra Šubićevac in Škole za odgoj i obrazovanje Pula.

 

Logo Movit
Logo erasmus

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300