Get Adobe Flash player

Kontrolna presoja modela E-qalin v CUDV Dobrna

CUDV Dobrna je prejel certifikat kakovosti po modelu E-qalin februarja 2016. Certifikat velja 3 leta pod pogojem, da uspešno opraviš vmesno kontrolno presojo. V Centru smo imeli 6.11.2017 kontrolno presojo modela E-qalin. Namen presoje je bil ugotoviti in preveriti, kako model E-qalin deluje v obdobju po prejemu certifikata. Presoja je potekala po vnaprej izdelanem planu, ki je bil v celoti realiziran. Presojo je opravil gospod Andrej Tumpej, vodilni presojevalec Bureau Veritas. Dovolite, da del poročila, ki smo ga prejeli po uspešno opravljeni presoji delimo z vami.  Gospod Anderj Tumpej je v poročilu med drugim zapisal tole: »Splošna ugotovitev in zaključek kontrolne presoje je, da model kakovosti E-Qalin V CUDV Dobrna deluje dobro, brez prekinitev, da je dobro sprejet pri vseh strukturah in delu uporabnikov storitev, ki so v izvajanje modela aktivno vključeni na različne načine. Center je bil na izvedbo kontrolne presoje zelo dobro pripravljen in bi lahko služil kot primer dobre prakse vsem ostalim ustanovam. Po uvodnem pogovoru z direktorico, ki podpira model E-Qalin in njegov nadaljnji razvoj, so bila z vodjo kakovosti, ob aktivnem sodelovanju zaposlenih, sistematično pregledana vsa priporočila certifikacijske presoje, prav tako pa tudi delovanje skupin in obravnavane vsebine med obema presojama«.

Na tem mestu se zahvaljujem direktorici, gospe Bredi Božnik,  vsem uporabnikom, zaposlenim, staršem, svojcem in lokalni skupnosti, za sodelovanje, podporo in pomoč pri pripravi na presojo in za aktivno sodelovanje na presoji. Hvala!

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300