Get Adobe Flash player

Kontakt

Direktorica
mag. Zlatka Srdoč Majer
Telefon: 03/780 10 00
zlatka.srdoc.majer@cudv-dobrna.si

Tajništvo
Amanda Krajnc
Telefon: 03/780 10 00
tajnistvo@cudv-dobrna.si

Vodja poslovodne službe
mag. Barbara Tiselj
Telefon: 03/780 10 00
barbara.tiselj@cudv-dobrna.si

Socialna delavka 
Vesna Žerjal
Telefon: 03/780 10 11
vesna.zerjal@cudv-dobrna.si

Center za institucionalno varstvo odraslih oseb 
Brigita Kuder
Telefon: 03/780 10 25
brigita.kuder@cudv-dobrna.si
Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji 
Darja Drobne Gačnik
Telefon: 030 226 971
darja.drobne.gacnik@cudv-dobrna.si

Oddelek zdravstvene nege 
Marija Grm
Telefon: 03/780 10 14
ambulanta@cudv-dobrna.si

Oddelek medicinske rehabilitacije
dr. Tine Kovačič
Telefon: 03/780 10 32
tine.kovacic@cudv-dobrna.si

Oddelek za finance in računovodstvo 
Snežana Poljšak
Telefon: 03/780 10 05
snezana.poljsak@cudv-dobrna.si

Psihologinja 
Anja Bregar
Telefon: 03/780 10 12
psihologinja@cudv-dobrna.si

Oddelek prehrane
Andrejka Bukovšek
Telefon: 03/780 10 13
andrejka.bukovsek@cudv-dobrna.si
Organizacijska enota Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov
Darja Drobne Gačnik
Telefon: 030 226 971
darja.drobne.gacnik@cudv-dobrna.si
Oddelek za upravno-pravne in administrativne zadeve
Mateja Čerenak
Telefon: 03/780 10 35
mateja.cerenak@cudv-dobrna.si
Simona Miklavžin
Telefon : 03/780 10 16
simona.miklavzin@cudv-dobrna.si

Delovna enota Dnevni center Celje 
Martina Kač
Telefon: 03/425 12 40(41)
dnevni.celje@cudv-dobrna.si

Evropski projekti
Jasna Kekič
Telefon: 03/780 10 23
jasna.kekic@cudv-dobrna.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300