Get Adobe Flash player

Knjižnica

Knjižnica s svojim gradivom in dejavnostjo podpira vzgojno–izobraževalno in drugo delo v CUDV Dobrna. Nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo (strokovne, poučne in leposlovne knjige, slikanice, revije, CD-je, DVD-je) in je odprta tako za zaposlene kot tudi za uporabnike.

V knjižnici se izvaja skupinsko in individualno bibliopedagoško delo z uporabniki.

V CUDV Dobrna beremo tudi knjige, ki so napisane v lahko berljivi obliki. Gre za besedila, ki so v originalu zahtevnejša, kot lahko branje pa so napisana na lažji, razumljivejši in našim uporabnikom prijaznejši način. Namenjena so tistim, ki imajo težave z branjem, razumevanjem klasičnih besedil, tistim, s posebnimi potrebami, motnjami v duševnem delovanju… Na ta način je tudi našim uporabnikom omogočeno, da spoznavajo besedila, ki jih brez priredbe v enostavnejši zapis ne bi mogli spoznavati, saj so kot takšna v originalu zanje preobsežna in jezikovno ter vsebinsko preveč zapletena.

Vsako leto izvajamo v okviru Tedna knjige dejavnosti, ki so povezane s knjigami in zgodbami. Nastali izdelki (unikatne knjige, pravljični liki) so rezultat združenega dela v skupinah.

V knjižnici pa je tudi hišni kino, kjer se v popoldanskem času enkrat tedensko predvajajo sinhronizirane risanke in mladinski filmi.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300