Get Adobe Flash player

Naš glas

Spletno glasilo uporabnikov CUDV Dobrna

NA KRILIH JEZIKA

NA KRILIH JEZIKA

Moja zgodba

Moja zgodba

Foto galerija

Foto galerija

Družini prijazni

Družini prijazni

Ustvarjalnica zvonček

Ustvarjalnica zvonček

Javna naročila

FB - CUDV Dobrna

Knjižnica

Knjižnica s svojim gradivom in dejavnostjo podpira vzgojno–izobraževalno in drugo delo v CUDV Dobrna. Nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo (strokovne, poučne in leposlovne knjige, slikanice, revije, CD-je, DVD-je) in je odprta tako za zaposlene kot tudi za uporabnike.

V knjižnici se izvaja skupinsko in individualno bibliopedagoško delo z uporabniki.

V CUDV Dobrna beremo tudi knjige, ki so napisane v lahko berljivi obliki. Gre za besedila, ki so v originalu zahtevnejša, kot lahko branje pa so napisana na lažji, razumljivejši in našim uporabnikom prijaznejši način. Namenjena so tistim, ki imajo težave z branjem, razumevanjem klasičnih besedil, tistim, s posebnimi potrebami, motnjami v duševnem delovanju… Na ta način je tudi našim uporabnikom omogočeno, da spoznavajo besedila, ki jih brez priredbe v enostavnejši zapis ne bi mogli spoznavati, saj so kot takšna v originalu zanje preobsežna in jezikovno ter vsebinsko preveč zapletena.

Vsako leto izvajamo v okviru Tedna knjige dejavnosti, ki so povezane s knjigami in zgodbami. Nastali izdelki (unikatne knjige, pravljični liki) so rezultat združenega dela v skupinah.

V knjižnici pa je tudi hišni kino, kjer se v popoldanskem času enkrat tedensko predvajajo sinhronizirane risanke in mladinski filmi.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300