Get Adobe Flash player

Erazmus plus Staff mobility projekt: Usposabljanje za izvajanje terpaij in aktivnosti s pomočjo konja na področju dela oseb s posebnimi potrebami

V CUDV Dobrna smo za potrebe Erazmus plus Staff mobility projekt navezali stike s petimi organizacijami na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (ATPK) v Nemčiji, spoznali njihove metode in oblike dela ter preizkusili in utrdili partnerstvo predvsem z organizacijo Spendenberatung SCHENcK v Berlinu, ki nam je omogočila obiske 5. organizacij na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja z osebami s posebnimi potrebami (učenci s posebnimi potrebami). Tekom staff mobility projekta so bili doseženi osnovni cilji kot je dvig nivoja usposobljenosti in veščin kompetenc članov ATPK tima na področju dela aktivnosti in terapije s pomočjo konja, ki dela s predšolskimi otroci, šolskimi otroci in mladino s posebnimi potrebami oziroma z motnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi razvojnimi motnjami. Organizacija gostiteljica Spendenberatung SCHENcK je v obdobju 21.9. do24.9.2018 za naš tim zaposlenih v CUDV Dobrna organizirala obiske v 5 institucijah Inklusives Pferdesport and Reittherapiezentrum Karlshort, Rolli Reitschule Radensleben, Kinde und Jugend Reit und Fahrverein Zehlendorf, organizacija Pro IRA e.v. s Simone Kubsch predstavnico nemške organizacije za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj Berlin-Brandenburg of Deutsches Kuratorium fur Therapeutisches Reiten e.V, Reit und Fahrverein Diakoniezentrum Heiligenseee. V Berlinu in okolici smo se seznanili s primeri dobrih kot tudi odličnih praks na področju inkluzivnega jahanja, terapije in aktivnosti s pomočjo konja. Videli smo zelo dobre infrastrukturne rešitve v pokritih jahališčih za osebe s posebnimi potrebami ter invalide brez arhitekturnih ovir z omogočenim dostopom. Seznanili smo se s pomembnostjo zadostne kadrovske pokritosti pri negi in skrbi za konje ter predvsem z zagotavljanjem rednih treningov konj za dobro psiho telesno pripravljenost za varno in kakovostno izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konj. Vsi člani ATPK tima smo izboljšali svoje znanje, vedenje ter videli številne primere odličnih praks in novih pristopov na specialnem področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja na področju specialno pedagoškega jahanja, hipoterapije, voltižiranja in inkluzivne šole jahanja, kjer otroci s posebnimi potrebami sodelujejo in se skupaj z večinsko populacijo otrok vključujejo v ure šole jahanja. V okviru projekta smo dobili ogromno novih idej kako izboljšave na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja v CUDV Dobrna tudi dejansko implementirati oz. integrirati v redno delo. Prejeli smo potrditev, da smo na pravi poti, saj smo na področju Slovenije dosegli spremembe ustaljenih praks pri aktivnostih s pomočjo konj pri osebah s posebnimi potrebami, ki jih še v večji meri vključujemo in opolnomočimo pri delu s konji in jih bomo še v večji meri na podlagi načrtovanega urnika, saj preko prakse in usposabljanja sami izboljšajo številne kompetence, pridobijo nove veščine, delovne navade in v procesu vseživljenjskega učenja napredujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Menimo, da smo presegli stereotipe, da se z osebami s posebnimi potrebami ne da vključiti pri samostojno delo na področju aktivnosti s pomočjo konj. Tako da so posamezni učenci s posebnimi potrebami lahko čimbolj samostojni in neodvisni pri opravljanju zgoraj omenjenih dejavnosti na področju aktivnosti s pomočjo konj in da so dejansko aktivni udeleženci. Kot tim na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konj smo se še bolj povezali in takoj po prihodu domov vpeljali nove pristope . Prav tako smo se udeležili XII. Strokovnega posveta in prenesli svoje znanje in izkušnje s Staff mobility projekta na druge udeležence posveta z mednarodno udeležbo, prav tako na druge člane ATPK tima v CUDV Dobrna. Znotraj samega projekta smo prenesli svoje znanje na tuje strokovnjake iz Nemčije ter jih obvestili o izsledkih znanstveno raziskovalnih študij, ki jih je predhodno izvedel in opravil, objavil mag. Tine Kovačič, ki je novosti na področju ATPK z Nemčije predstavil v okviru predavanj za študente 3. letnika smeri fizioterapija- na Alma Mater Europaea Evropski center Maribor. Načrtujemo tudi prenos informacij na strokovnem aktivu strokovnih delavcev in sodelavcev CUDV Dobrna, ki delajo v oddelkih vzgoje in izobraževanja po posebnem programu za učence s posebnimi potrebami v CUDV Dobrna ter na strokovnem svetu in poslovno gospodarskem kolegiju CUDV Dobrna, saj se zavedamo, da CUDV Dobrna samo na ta način lahko postane učeča se skupnost, ki je zmožna zagotoviti, deliti in sprejeti znanja, veščine in kompetence na področju ATPK na osnovi sodelovanja in medsebojne pomoči in vseobsegajoče podpore. Implementacija obstoječih sprememb praks ter paradigmatskih pristopov pri delu z učenci s posebnimi potrebami ter samih sprememb dela, metod dela na področju ATPK v CUDV Dobrna v smeri inkluzivne aktivnosti s pomočjo konj nas vodi k intenziviranju že obstoječega vključevanja vrtčevskih otrok iz vrtca na Dobrni in osnovnošolskih učencev iz OŠ Dobrna pri skupnih aktivnostih s pomočjo konja skupaj z našimi učenci s posebnimi potrebami in s tem tudi v prihodnje prispevati k bolj vključujoči družbi.V CUDV Dobrna smo za potrebe Erazmus plus Staff mobility projekt navezali stike s petimi organizacijami na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (ATPK) v Nemčiji, spoznali njihove metode in oblike dela ter preizkusili in utrdili partnerstvo predvsem z organizacijo Spendenberatung SCHENcK v Berlinu, ki nam je omogočila obiske 5. organizacij na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja z osebami s posebnimi potrebami (učenci s posebnimi potrebami). Tekom staff mobility projekta so bili doseženi osnovni cilji kot je  dvig nivoja usposobljenosti in veščin kompetenc članov ATPK tima na področju dela aktivnosti in terapije s pomočjo konja, ki dela s predšolskimi otroci, šolskimi otroci in mladino s posebnimi potrebami oziroma z motnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi razvojnimi motnjami. Organizacija gostiteljica Spendenberatung SCHENcK je v obdobju 21.9. do24.9.2018 za naš tim zaposlenih v CUDV Dobrna organizirala obiske v 5 institucijah Inklusives Pferdesport and Reittherapiezentrum Karlshort, Rolli Reitschule Radensleben, Kinde und Jugend Reit und Fahrverein Zehlendorf, organizacija  Pro IRA e.v. s Simone Kubsch predstavnico nemške organizacije za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj Berlin-Brandenburg of Deutsches Kuratorium fur Therapeutisches Reiten e.V, Reit und Fahrverein Diakoniezentrum Heiligenseee. V Berlinu in okolici smo se seznanili s primeri dobrih kot tudi odličnih praks na področju inkluzivnega jahanja, terapije in aktivnosti s pomočjo konja. Videli smo zelo dobre infrastrukturne rešitve v pokritih jahališčih za osebe s posebnimi potrebami ter invalide brez arhitekturnih ovir z omogočenim dostopom. Seznanili smo se s pomembnostjo zadostne kadrovske pokritosti pri negi in skrbi za konje ter predvsem z zagotavljanjem rednih treningov konj za dobro psiho telesno pripravljenost za varno in kakovostno izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konj. Vsi člani ATPK tima smo izboljšali svoje znanje, vedenje ter videli številne primere odličnih praks in novih pristopov na specialnem področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja na področju specialno pedagoškega jahanja, hipoterapije, voltižiranja in inkluzivne šole jahanja, kjer otroci s posebnimi potrebami sodelujejo in se skupaj z večinsko populacijo otrok vključujejo v ure šole jahanja. V okviru projekta smo dobili ogromno novih idej kako izboljšave na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja v CUDV Dobrna tudi dejansko implementirati oz. integrirati v redno delo. Prejeli smo potrditev, da smo na pravi poti, saj smo na področju Slovenije dosegli spremembe ustaljenih praks pri aktivnostih s pomočjo konj pri osebah s posebnimi potrebami, ki jih še v večji meri vključujemo in opolnomočimo pri delu s konji in jih bomo še v večji meri na podlagi načrtovanega urnika, saj preko prakse in usposabljanja sami izboljšajo številne kompetence, pridobijo nove veščine, delovne navade in v procesu vseživljenjskega učenja napredujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Menimo, da smo presegli stereotipe, da se z osebami s posebnimi potrebami ne da vključiti pri samostojno delo na področju aktivnosti s pomočjo konj. Tako da so posamezni učenci s posebnimi potrebami lahko čimbolj samostojni in neodvisni pri opravljanju zgoraj omenjenih dejavnosti na področju aktivnosti s pomočjo konj in da so dejansko aktivni udeleženci. Kot tim na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konj smo se še bolj povezali in takoj po prihodu domov vpeljali nove pristope . Prav tako smo se udeležili XII. Strokovnega posveta in prenesli svoje znanje in izkušnje s Staff mobility projekta na druge udeležence posveta z mednarodno udeležbo, prav tako na druge člane ATPK tima v CUDV Dobrna. Znotraj samega projekta smo prenesli svoje znanje na tuje strokovnjake iz Nemčije ter jih obvestili o izsledkih znanstveno raziskovalnih študij, ki jih je predhodno izvedel in opravil, objavil mag. Tine Kovačič, ki je novosti na področju ATPK z Nemčije predstavil v okviru predavanj za študente 3. letnika smeri fizioterapija-  na Alma Mater Europaea Evropski center Maribor. Načrtujemo tudi prenos informacij na strokovnem aktivu strokovnih delavcev in sodelavcev CUDV Dobrna, ki delajo v oddelkih vzgoje in izobraževanja po posebnem programu za učence s posebnimi potrebami v CUDV Dobrna ter na strokovnem svetu in poslovno gospodarskem kolegiju CUDV Dobrna, saj se zavedamo, da CUDV Dobrna samo na ta način lahko postane učeča se skupnost, ki je zmožna zagotoviti, deliti in sprejeti znanja, veščine in kompetence na področju ATPK na osnovi sodelovanja in medsebojne pomoči in vseobsegajoče podpore. Implementacija obstoječih sprememb praks ter paradigmatskih pristopov pri delu z učenci s posebnimi potrebami ter samih sprememb dela, metod dela na področju ATPK v CUDV Dobrna v smeri inkluzivne aktivnosti s pomočjo konj nas vodi k intenziviranju že obstoječega vključevanja vrtčevskih otrok iz vrtca na Dobrni in osnovnošolskih učencev iz OŠ Dobrna pri skupnih aktivnostih s pomočjo konja skupaj z našimi učenci s posebnimi potrebami in s tem tudi v prihodnje prispevati k bolj vključujoči družbi.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300