Get Adobe Flash player

E-transformer na obisku

Tudi letos nas je obiskal E-transformer, multimedijsko vozilo podjetja Zeos, ki je namenjeno predstavitvi ekološkega ravnanja z elektronskimi odpadki. Tokrat so se nam pri ogledih in predstavitvah pridružili tudi učenci OŠ Dobrna. Učenci predmetne stopnje so skupaj z našimi uporabniki prisluhnili predstavitvam na temo ločenega zbiranja elektronskih odpadkov. Elektronski odpadki predstavljajo obremenitev za okolje, mnogi vsebujejo redke kovine, preudarno ravnanje z njimi prinaša tudi gospodarske koristi. Povezovanje skrbi za okolje in gospodarstvo  omogoča uravnotežen razvoj neke regije.

E-transformer omogoča neposredno izkušnjo, obiskovalcu omogoči  vpogled v kompleksen sistem elektronskih odpadkov. Tehnološki razvoj nam je prinesel vrsto elektronskih izdelkov, ki zahtevajo ustrezno obravnavo in sorazmerno tehnološko znanje tudi v zaključnem življenjskem ciklu. Smiselno je, da se že v fazi razvoja izdelka postavijo temelji za zaključno fazo življenjskega cikla izdelka – njegovo reciklažo. Pomembno je zavedanje, da elektronski odpadki niso enovita skupina, temveč so sestavljeni iz posameznih komponent, katere moramo obravnavati ločeno. Logistika odvozov in tehnološki postopek ločevanja in reciklaže pa sta področji, ki zahtevata najsodobnejše tehnološke pristope in postopke za zagotovitev pozitivne ekonomske in ekološke bilance.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300