Get Adobe Flash player

Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov


Kdo smo?


Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov je največja organizacijska enot Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Vključuje otroke in mladostnike do 26 let z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju in za njih izvaja Posebni program vzgoje in izobraževanja.

Pokriva potrebe po institucionalnem varstvu otrok in mladostnikov v celjski regiji in širše. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.


Kaj počnemo?

Vzgoja, izobraževanje in druge aktivnosti potekajo po urniku preko celega dne tako, da se prepletajo bolj in manj zahtevne dejavnosti.

Otroci in mladostniki so vključeni v oddelke vzgoje in izobraževanja, kjer se izvaja za mlajše učence Posebni program na osnovnošolski ravni, za starejše mladostni­ke pa na ravni usposabljanja za življenje in delo.

Učenci se lahko vključujejo v različne dejavnosti glede na svoje interese in sposobnosti. Delujejo različne interesne dejavnosti. Otroci in mladostniki obiskujejo kulturne prireditve, se udeležujejo izletov in letovanj ter ostalih aktivnosti, ki jim bogatijo njihov vsakdan.


Sodelovanje med centrom in starši

Trudimo se, da starši oziroma skrbniki dobijo informacije ob vsakem času. Razredniki se poleg osebnih kontaktov poslužujejo zvezkov sporočanja, telefonskih razgovorov in e-komunikacije. Prilagodljivi smo pri organizaciji govorilnih ur.

Roditeljski sestanki so skupni in po oddelkih. Podobno so organizirana tudi srečanja s starši in skrbniki. Oblike so zelo različne: delavnice, praznovanja, zaključne prireditve. Starše vabimo v skupine za samopomoč. Aktiven je tudi Svet staršev.


Povezovanje z okoljem

Preko aktivnosti naših učencev smo prepoznavni v ožji in širši lokalni skupnosti. V različnih projektih se povezujemo z OŠ in VVZ na Dobrni. Sodelujemo s sorodnimi institucijami in različnimi društvi, komisijami za usmerjanje pri ZRSŠ ter s centri za socialno delo. Veseli smo sodelovanja študentov praktikantov in prostovoljcev.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300