Get Adobe Flash player

Center za institucionalno varstvo odraslih oseb Dobrna


V CUDV Dobrna se izvaja socialnovarstvena storitev institucionalnega varstva odraslih oseb v enoti Dom za odrasle od leta 2003. Jeseni 2007 smo se preselili v nove, sodobne prostore.

Storitev je namenjena odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

 Vključuje:

  • osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s  predpisi s področja socialnega varstva,
  • zdravstveno varstvo po predpisih s področja  zdravstvenega varstva.

Poseben poudarek velja aktivnemu preživljanju prostega časa. V popoldanskem času spodbujamo uporabnike, da se vključujejo v gibalno-športne aktivnosti, kreativne ter družabne aktivnosti in igre.

Omogočamo jim občasno jezdenje in obiskovanje bazena. Udeležujejo se skupnih kulturnih in športnih prireditev v centru in izven. Prosto izbirajo sodelovanje v krožkih, načrtujejo kratke popoldanske izlete, nakupe, praznovanja rojstnih dni, oglede kinopredstav in drugo.

Nekatere uporabnice in uporabniki so v dopoldanskem času vključeni v storitev varstveno delovnega centra in odhajajo na delo pod posebnimi pogoji v DE VDC Dobrna in DE VDC Vojnik.

V centru deluje tudi Svet uporabnikov, Svet staršev in samozagovorniške skupine.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300