Get Adobe Flash player

mag. Tine Kovačič

Svetovni dan fizioterapije v CUDV Dobrna

Fizioterapevti iz oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna so v okviru obeležitve svetovnega dne fizioterapije, ki je bil 8. septembra 2019 zaposlenim in uporabnikom socialno varstvenih storitev v centru teoretično in praktično predstavili učinke terapevtske vadbe, kot učinkovitega sredstva za lajšanje kronične bolečine in sklopa vaj za preprečevanje nastanka bolečine v hrbtu. Mag. Tine Kovačič. vodja oddelka medicinske rehabilitacije in tudi predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije je teoretično predstavil pozitivne učinke vadbe na gibljivost, srčnožilni sistem, mišično moč, na razpoloženje in nenazadnje na kakovost življenja in kasneje z drugimi fizioterapevti: Biljana Kompan, Bojana Gradič in Tomaž Majerič tudi praktično izvedel delavnico terapevtske vadbe.

Erazmus plus Staff mobility projekt: Usposabljanje za izvajanje terpaij in aktivnosti s pomočjo konja na področju dela oseb s posebnimi potrebami

V CUDV Dobrna smo za potrebe Erazmus plus Staff mobility projekt navezali stike s petimi organizacijami na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (ATPK) v Nemčiji, spoznali njihove metode in oblike dela ter preizkusili in utrdili partnerstvo predvsem z organizacijo Spendenberatung SCHENcK v Berlinu, ki nam je omogočila obiske 5. organizacij na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja z osebami s posebnimi potrebami (učenci s posebnimi potrebami). Tekom staff mobility projekta so bili doseženi osnovni cilji kot je dvig nivoja usposobljenosti in veščin kompetenc članov ATPK tima na področju dela aktivnosti in terapije s pomočjo konja, ki dela s predšolskimi otroci, šolskimi otroci in mladino s posebnimi potrebami oziroma z motnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi razvojnimi motnjami. Organizacija gostiteljica Spendenberatung SCHENcK je v obdobju 21.9. do24.9.2018 za naš tim zaposlenih v CUDV Dobrna organizirala obiske v 5 institucijah Inklusives Pferdesport and Reittherapiezentrum Karlshort, Rolli Reitschule Radensleben, Kinde und Jugend Reit und Fahrverein Zehlendorf, organizacija Pro IRA e.v. s Simone Kubsch predstavnico nemške organizacije za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj Berlin-Brandenburg of Deutsches Kuratorium fur Therapeutisches Reiten e.V, Reit und Fahrverein Diakoniezentrum Heiligenseee. V Berlinu in okolici smo se seznanili s primeri dobrih kot tudi odličnih praks na področju inkluzivnega jahanja, terapije in aktivnosti s pomočjo konja. Videli smo zelo dobre infrastrukturne rešitve v pokritih jahališčih za osebe s posebnimi potrebami ter invalide brez arhitekturnih ovir z omogočenim dostopom. Seznanili smo se s pomembnostjo zadostne kadrovske pokritosti pri negi in skrbi za konje ter predvsem z zagotavljanjem rednih treningov konj za dobro psiho telesno pripravljenost za varno in kakovostno izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konj. Vsi člani ATPK tima smo izboljšali svoje znanje, vedenje ter videli številne primere odličnih praks in novih pristopov na specialnem področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja na področju specialno pedagoškega jahanja, hipoterapije, voltižiranja in inkluzivne šole jahanja, kjer otroci s posebnimi potrebami sodelujejo in se skupaj z večinsko populacijo otrok vključujejo v ure šole jahanja. V okviru projekta smo dobili ogromno novih idej kako izboljšave na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja v CUDV Dobrna tudi dejansko implementirati oz. integrirati v redno delo. Prejeli smo potrditev, da smo na pravi poti, saj smo na področju Slovenije dosegli spremembe ustaljenih praks pri aktivnostih s pomočjo konj pri osebah s posebnimi potrebami, ki jih še v večji meri vključujemo in opolnomočimo pri delu s konji in jih bomo še v večji meri na podlagi načrtovanega urnika, saj preko prakse in usposabljanja sami izboljšajo številne kompetence, pridobijo nove veščine, delovne navade in v procesu vseživljenjskega učenja napredujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Menimo, da smo presegli stereotipe, da se z osebami s posebnimi potrebami ne da vključiti pri samostojno delo na področju aktivnosti s pomočjo konj. Tako da so posamezni učenci s posebnimi potrebami lahko čimbolj samostojni in neodvisni pri opravljanju zgoraj omenjenih dejavnosti na področju aktivnosti s pomočjo konj in da so dejansko aktivni udeleženci. Kot tim na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konj smo se še bolj povezali in takoj po prihodu domov vpeljali nove pristope . Prav tako smo se udeležili XII. Strokovnega posveta in prenesli svoje znanje in izkušnje s Staff mobility projekta na druge udeležence posveta z mednarodno udeležbo, prav tako na druge člane ATPK tima v CUDV Dobrna. Znotraj samega projekta smo prenesli svoje znanje na tuje strokovnjake iz Nemčije ter jih obvestili o izsledkih znanstveno raziskovalnih študij, ki jih je predhodno izvedel in opravil, objavil mag. Tine Kovačič, ki je novosti na področju ATPK z Nemčije predstavil v okviru predavanj za študente 3. letnika smeri fizioterapija- na Alma Mater Europaea Evropski center Maribor. Načrtujemo tudi prenos informacij na strokovnem aktivu strokovnih delavcev in sodelavcev CUDV Dobrna, ki delajo v oddelkih vzgoje in izobraževanja po posebnem programu za učence s posebnimi potrebami v CUDV Dobrna ter na strokovnem svetu in poslovno gospodarskem kolegiju CUDV Dobrna, saj se zavedamo, da CUDV Dobrna samo na ta način lahko postane učeča se skupnost, ki je zmožna zagotoviti, deliti in sprejeti znanja, veščine in kompetence na področju ATPK na osnovi sodelovanja in medsebojne pomoči in vseobsegajoče podpore. Implementacija obstoječih sprememb praks ter paradigmatskih pristopov pri delu z učenci s posebnimi potrebami ter samih sprememb dela, metod dela na področju ATPK v CUDV Dobrna v smeri inkluzivne aktivnosti s pomočjo konj nas vodi k intenziviranju že obstoječega vključevanja vrtčevskih otrok iz vrtca na Dobrni in osnovnošolskih učencev iz OŠ Dobrna pri skupnih aktivnostih s pomočjo konja skupaj z našimi učenci s posebnimi potrebami in s tem tudi v prihodnje prispevati k bolj vključujoči družbi.V CUDV Dobrna smo za potrebe Erazmus plus Staff mobility projekt navezali stike s petimi organizacijami na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja (ATPK) v Nemčiji, spoznali njihove metode in oblike dela ter preizkusili in utrdili partnerstvo predvsem z organizacijo Spendenberatung SCHENcK v Berlinu, ki nam je omogočila obiske 5. organizacij na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja z osebami s posebnimi potrebami (učenci s posebnimi potrebami). Tekom staff mobility projekta so bili doseženi osnovni cilji kot je  dvig nivoja usposobljenosti in veščin kompetenc članov ATPK tima na področju dela aktivnosti in terapije s pomočjo konja, ki dela s predšolskimi otroci, šolskimi otroci in mladino s posebnimi potrebami oziroma z motnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi razvojnimi motnjami. Organizacija gostiteljica Spendenberatung SCHENcK je v obdobju 21.9. do24.9.2018 za naš tim zaposlenih v CUDV Dobrna organizirala obiske v 5 institucijah Inklusives Pferdesport and Reittherapiezentrum Karlshort, Rolli Reitschule Radensleben, Kinde und Jugend Reit und Fahrverein Zehlendorf, organizacija  Pro IRA e.v. s Simone Kubsch predstavnico nemške organizacije za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj Berlin-Brandenburg of Deutsches Kuratorium fur Therapeutisches Reiten e.V, Reit und Fahrverein Diakoniezentrum Heiligenseee. V Berlinu in okolici smo se seznanili s primeri dobrih kot tudi odličnih praks na področju inkluzivnega jahanja, terapije in aktivnosti s pomočjo konja. Videli smo zelo dobre infrastrukturne rešitve v pokritih jahališčih za osebe s posebnimi potrebami ter invalide brez arhitekturnih ovir z omogočenim dostopom. Seznanili smo se s pomembnostjo zadostne kadrovske pokritosti pri negi in skrbi za konje ter predvsem z zagotavljanjem rednih treningov konj za dobro psiho telesno pripravljenost za varno in kakovostno izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konj. Vsi člani ATPK tima smo izboljšali svoje znanje, vedenje ter videli številne primere odličnih praks in novih pristopov na specialnem področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja na področju specialno pedagoškega jahanja, hipoterapije, voltižiranja in inkluzivne šole jahanja, kjer otroci s posebnimi potrebami sodelujejo in se skupaj z večinsko populacijo otrok vključujejo v ure šole jahanja. V okviru projekta smo dobili ogromno novih idej kako izboljšave na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja v CUDV Dobrna tudi dejansko implementirati oz. integrirati v redno delo. Prejeli smo potrditev, da smo na pravi poti, saj smo na področju Slovenije dosegli spremembe ustaljenih praks pri aktivnostih s pomočjo konj pri osebah s posebnimi potrebami, ki jih še v večji meri vključujemo in opolnomočimo pri delu s konji in jih bomo še v večji meri na podlagi načrtovanega urnika, saj preko prakse in usposabljanja sami izboljšajo številne kompetence, pridobijo nove veščine, delovne navade in v procesu vseživljenjskega učenja napredujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Menimo, da smo presegli stereotipe, da se z osebami s posebnimi potrebami ne da vključiti pri samostojno delo na področju aktivnosti s pomočjo konj. Tako da so posamezni učenci s posebnimi potrebami lahko čimbolj samostojni in neodvisni pri opravljanju zgoraj omenjenih dejavnosti na področju aktivnosti s pomočjo konj in da so dejansko aktivni udeleženci. Kot tim na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konj smo se še bolj povezali in takoj po prihodu domov vpeljali nove pristope . Prav tako smo se udeležili XII. Strokovnega posveta in prenesli svoje znanje in izkušnje s Staff mobility projekta na druge udeležence posveta z mednarodno udeležbo, prav tako na druge člane ATPK tima v CUDV Dobrna. Znotraj samega projekta smo prenesli svoje znanje na tuje strokovnjake iz Nemčije ter jih obvestili o izsledkih znanstveno raziskovalnih študij, ki jih je predhodno izvedel in opravil, objavil mag. Tine Kovačič, ki je novosti na področju ATPK z Nemčije predstavil v okviru predavanj za študente 3. letnika smeri fizioterapija-  na Alma Mater Europaea Evropski center Maribor. Načrtujemo tudi prenos informacij na strokovnem aktivu strokovnih delavcev in sodelavcev CUDV Dobrna, ki delajo v oddelkih vzgoje in izobraževanja po posebnem programu za učence s posebnimi potrebami v CUDV Dobrna ter na strokovnem svetu in poslovno gospodarskem kolegiju CUDV Dobrna, saj se zavedamo, da CUDV Dobrna samo na ta način lahko postane učeča se skupnost, ki je zmožna zagotoviti, deliti in sprejeti znanja, veščine in kompetence na področju ATPK na osnovi sodelovanja in medsebojne pomoči in vseobsegajoče podpore. Implementacija obstoječih sprememb praks ter paradigmatskih pristopov pri delu z učenci s posebnimi potrebami ter samih sprememb dela, metod dela na področju ATPK v CUDV Dobrna v smeri inkluzivne aktivnosti s pomočjo konj nas vodi k intenziviranju že obstoječega vključevanja vrtčevskih otrok iz vrtca na Dobrni in osnovnošolskih učencev iz OŠ Dobrna pri skupnih aktivnostih s pomočjo konja skupaj z našimi učenci s posebnimi potrebami in s tem tudi v prihodnje prispevati k bolj vključujoči družbi.

Konjeniški tabor

Ker se (re)habilitacijska medicina ne osredotoča le na uporabnikovo telesno funkcioniranje, temveč tudi na zagotavljanje aktivnega delovanja v širšem družbenem okolju, smo proces rehabilitacije usmerili ne samo na skrb zase, hojo za potrebe gibanja, opravljanja funkcionalnih aktivnosti,  temveč tudi na mnoge druge dejavnosti, kot npr. skrb za konje, učenje novih veščin na področju komunikacije s konji ipd. Dopolnjena definicija habilitacije obsega aktiven proces, s katerim uporabniki razvijajo svoje optimalne telesne, duševne in socialne potenciale in se vključijo v okolje, ki jim najbolj ustreza. Namen je tudi, da dosežejo in ohranjajo optimalno funkcioniranje z vzajemnmm sodelovanjem s širšim družbenim okoljem. Motorično učenje je moderen in najpomembnejši del (re)habilitacijskega procesa, upoštevajoč nevrološke koncepte plastičnosti živčevja in motoričnega učenja. Vse to podpira rehabilitacijske programe, kot je terapija s pomočjo konja.

Celoten program našega prvega konjeniškega tabora je stremel k izboljšanju funkcioniranja in aktivnosti ter omogočanju sodelovanja uporabnika v vlogi, ki ustreza njegovim življenjskim pričakovanjem in željam. Našim uporabnikom skušamo obogatiti življenje s pomembnimi, vrednimi izkušnjami, ki jih za samostojnejše življenje pridobivajo s pomočjo dodatnih dejavnosti, ne le osnovnih vzgojno-varstvenih ali socialnih storitev.

Prav zato smo organizirali dvodnevni terapevtski konjeniški tabor, od nedelje, 7. do ponedeljka, 8. maja 2017 na kmetiji Pavšičevih v Trnju. Življenje na kmetiji, na kateri se intenzivno ukvarjajo s konji, nam je omogočilo intenzivno socialno in nenazadnje motorično učenje ter nudilo možnosti za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj. Deležni smo bili vsakodnevnega dela s konji, razlage glede komuniciranja konj, njihove telesne govorice, jahanja na povodcu v maneži, izletov po prelepem kraškem svetu, terenskega jahanja do presihajočega Petelinjskega jezera in še marsikaj. Člani tima za aktivnosti in terapijo s pomočjo konj CUDV Dobrna, Tine, Lidija, Marinka in Tomaž, smo skupaj z uporabniki, Luko, Miho, Janijem in Kristjanom, preživeli nepozabna dva dni v svetu konj in prelepem kraškem okolju ter snovali načrte za nove konjeniške dogodivščine za jesen 2017.

 

Zdravstveni program Svetovnih zimskih iger v Avstriji 2017

Tine Kovačič, klinični direktor zdravstvenega programa Fun Fitness, se je tako kot številni drugi mednarodni fizioterapevti udeležil zdravstvenega programa v okviru svetovnih iger specialne olimpiade, ki je potekal v Gradcu od ponedeljka, 20. 3. 2017.

Na otvoritveni slovesnosti zdravstvenega programa nas je pozdravil Tim Shriver, predsednik Special Olympics International, in se vsem zdravstvenim strokovnjakom in kliničnim direktorjem za zdravstveni program Fun Fitness zahvalil za ves dosedanji trud na področju zdravja, ki zadnja leta postaja vse pomembnejša komponenta globalnega športnega gibanja specialne olimpiade. Številni fizioterapevti in študenti fizioterapije so s Fun Fitness programom stestirali malo manj kot 1000 športnikov specialne olimpiade iz vsega sveta, med katerimi je bila tudi naša ekipa športnikov iz Specialne olimpiade Slovenije. Svetovali so jim glede preventive pred športnimi poškodbami ter glede izboljšanja posameznih komponent telesne pripravljenosti na področju gibljivosti, mišične moči in vzdržljivosti,  ravnotežja in aerobne zmogljivosti z namenom, da bi izboljšali športne  rezultate in vsakodnevne funkcionalne aktivnosti. Poleg testiranja se je Tine Kovačič, vodja OMR in klinični direktor Fun Fitness programa, udeležil pomembnega srečanja vseh kliničnih direktorjev v Univerzi Joanneum, na katerem so razpravljali o pomembnosti večdisciplinarnega sodelovanja na področju zdravja športnikov, in da bi le-ti bili deležni kontinuitete zdravstvenih storitev, storitev medicinske rehabilitacije tudi po testiranju, v lokalnem okolju.  

Vse športnike Specialne olimpiade Slovenije, ki so zastopali našo zastavo in so dosegli vrhunske športne uspehe na svetovnih zimskih igrah v Schladmingu, je po vrnitvi v domovino tik pred novinarsko konferenco pred hotelom Habakuk v Mariboru pričakala Ilka Štuhec, prva Slovenka, ki je prejela kristalni globus v smuku. Prav vsem športnikom specialne olimpiade je Ilka srčno segla v roko in jim iskreno čestitala za vrhunske športne dosežke ter jim zaželela športnih uspehov tudi v prihodnje. Med njimi sta bila tudi naša športnika Albin Kolar in Vinko Rešetar, ki so jima, tako kot še nekaterim najuspešnejšim, okrog vratu žvenketale medalje. Pred hotelom se je kar trlo novinarjev in Albin ter Vinko sta bila pravi športni zvezdi. Kar ni bilo konca številnih intervjujev, fotografiranja. Takoj zatem je sledila novinarska konferenca, nato občni zbor specialne olimpiade, na katerem je Tine Kovačič, klinični direktor programa, poudarili pomen interdisciplinarnega sodelovanja, pomembnost zdravstvenega programa Fun Fitness za dobro telesno pripravljenost športnikov ne samo v športu, ampak tudi sicer v življenju. Sledila je podelitev priznanj Društva specialne olimpiade, med katerimi je bil dobitnik tudi naš sodelavec Andrej Pompe, športni trener naših specialnih olimpijcev za preteklo in dosedanje uspešno delo ter velik doprinos k specialnemu olimpijskemu gibanju. Iskrene čestitke vsem športnikom, še posebej Albinu in Vinku ter trenerju Andreju za izjemen uspeh!!!

 

 

Hipoterapija

V CUDV Dobrna deluje tim za aktivnosti in terapijo s pomočjo konja. Izvajamo hipoterapijo kot obliko dopolnilne fizioterapevtske obravnave s pomočjo konja. Hipoterapijo izvaja fizioterapevt z dodatnimi specialnimi znanji na področju nevrofizioterapije in hipoterapije.

Hipoterapija ima številne pozitivne terapevtske učinke, vpliva na regulacijo mišičnega tonusa na izboljšanje ravnotežnih vzravnalnih in prestreznih reakcij, predstavlja trening mišic trupa in nenazadnje izboljša gibljivost, koordinacijo in telesno držo.

 

 

 

 

 

 

 

Posvet: Iz prve roke

View Fullscreen

View Fullscreen

 

Utrinki iz posveta

Smučarski tečaj na Rogli

Ker alpsko smučanje sodi med kompleksne športne discipline, smo se nanj v CUDV Dobrna tudi v letu 2014 sistematično pripravili s tradicionalno izvedbo že 6. terapevtsko-športnega tečaja alpskega smučanja na Rogli. Smučanje s terapevtskega vidika zahteva kompleksno učenje različnih motoričnih spretnosti vse od mišične moči, vzdržljivosti, koordinacije, hitrosti, ravnotežja in gibljivosti. Za izboljšanje motoričnih spretnosti naših smučarjev smo poskrbeli že prej pri gibalno športni vzgoji ter v terapijah oddelka medicinske rehabilitacije. Terapevtsko-športni tečaj smučanja je izvajal smučarski tim: profesorji športne vzgoje skupaj s fizioterapevtom.

Vsak dan tečaja alpskega smučanja smo začeli z intenzivnimi pripravami na snegu, ki so zajemale interdisciplinarno sodelovanje Pavlija, Andreja in Mateje- profesorjev športne vzgoje z našim fizioterapevtom Tinetom. Učenje alpskega smučanja je bilo za Tadeja, Kristjana, Sandija, Nastjo, Saro izredna motivacija, ki med drugim prinaša številne terapevtske učinke, ki jih pri gibalno-športni vzgoji v telovadnici oz. v kabinetni fizioterapevtski obravnavi oz. ne bi dosegli v tolikšni meri, kot smo jih na samem smučišču. Udeležba na smučarskem tečaju, pa pomeni med drugim tudi uveljavljanje enakih možnosti, enake obravnave in preprečevanje diskriminacije, ki jo naši učenci pogostokrat doživljajo na različnih področjih življenja. Med smučarskim tečajem smo zato dejansko preverili dostopnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri omogočanju našim smučarjem, da polnopravno uživajo pravice do prostega gibanja in športnega udejstvovanja v smučarskem središču Rogla. Kot interdisciplinarni tim smo seveda zagotovili in nudili vso potrebno strokovno podporo našim smučarjem, ki so jo potrebovali za uspešno vključevanje v smučarsko okolje. Zastavili smo si konkretne cilje in jih dan za dnem uspešno uresničevali. Naši učenci so bili na koncu 5.dnevnega intenzivnega tečaja ponosni, da so izboljšali posamezne motorične spretnosti in se ob tem tudi zabavali ob vsakodnevnih norčijah in peripetijah na zasneženih in dobro pripravljenih smučiščih Rogle. Prav tako smo bili ponosni na nedavne uspehe naše vrhunske smučarke Tine Maze, ki je iz olimpijskih iger prinesla zlati medalji, kar samo dokazuje, da smo Slovenci smučarski narod.

 

Mirno morje 2013

Projekt Mirno morje 2013 je skupaj z ekipo CUDV Dobrna in CUDV Draga Ig, na Elanovi jadrnici s številko 99, sestavljala 101 jadrnica, s skoraj 1000 udeleženci z vseh koncev evropske unije. Zaradi lažje logistke so različne ekipe izplule iz več kot 10 marin po Hrvaški obali. Naša ekipa CUDV Dobrna je skupaj z ekipo iz CUDV Draga IG odplula iz marine Kaštela in nadaljevala 8. dni dolgo potovanje po Dalmaciji, kjer smo obiskali Rogoznico, Split, otok Brač, otok Šolta.

 Gre za največji jadralski mirovni projekt na svetu, z namenom razvijanja strpnosti in sprejemanja drugačnosti, odpravljanju predsodkov in stereotipov in predvsem razvijanja prijateljstva med različnimi otroci in mladostniki iz različnih držav. Med plovbo smo si razdelili delovne naloge in se uspešno privajali na življenje na palubi in v podpalubju jadrnice, si medsebojno pomagali pri različnih opravilih, kuhanju, pospravljanju jadrnice. Med potjo pa sta Albin in Miha spoznavala tudi osnove jadranja, navigacije, zavezovanja mornarskih vozlov, prav tako sta se preizkusila v krmarjenju jadrnice in na koncu pridobila izkaznico mladi skiper, kot posebno priznanje za uspešno 8. dnevno jadranje.
V okviru projekta Mirno morje 2013 smo se udeležili številnih športno-rekreativnih aktivnosti, terapevtsko-gibalnih delavnic, tradicionalnega sprejema predstavnikov župnije Split in na svečani slovesnosti prisluhnili nagovorom avstrijskega in hrvaškega predsednika ter hrvaške olimpijke Mirne Jukić. Projekt je združeval mlade s posebnimi potrebami, osnovnošolce in dijake v duhu prijateljstva, strpnosti, miru, solidarnosti. Bine in Miha sta se dodobra naplavalana številnih prelepih kotičkih Jadrana in naplesala ob številnih večerih, prežetih z ritmi tradicionalne dalmatinske glasbe, disko glasbe, rock glasbe in narodno zabavne glasbe iz vse Evrope. Vsak dan smo pred jadranjem aktivno pričeli z jutranjo terapevtsko gimnastiko, tekom, učenjem plavanja po Halliwick metodi in zdravim zajtrkom nato pa smo se na novi lokaciji, v novi marini bodisi udeležili olimpijskih iger dobre volje, ali se udeležili glasbenih oz. ustvarjalnih in drugih delavnic.
19.9.2013 smo v skupinski akciji izpustili skoraj 1000 balonov iz 101. jadrnice, kar simbolizira prijateljstvo, mir, strpnost, srečo, veselje, pravico do učenja in igre ter aktivnega preživljanja prostega časa in še bi lahko našteval.  V marini Kaštel smo sklenili naše  8. dnevno popotovanje, kjer so nam gostitelji priredili svečan zaključek z dalmatinsko glasbo in kulinariko. Poseben pečat je projektu vtisnila razigranost, smeh, veselje in gibanje, kot osrednji moto projekta vseh udeležencev ekip CUDV Dobrna in draga.

Drugo leto odplujeta Ina in Aljaž. Srečno in mirno morje 2014!

 

Mag. Tine Kovačič, vodja projekta

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300