Get Adobe Flash player

Mateja Čerenak

Novosti v CUDV Dobrna

Naše uporabnike, starše, zaposlene in druge obiskovalce je ob pričetku novega šolskega leta
pričakalo več novosti. Več prostorov je preurejenih in prebeljenih. Nabavljena je dodatna
nova oprema in pripomočki. Naši veliki pridobitvi sta Družinska soba in terapevtska igralnica.
Družinska soba je namenjena staršem, ki prihajajo na obisk k svojim otrokom, za nemoteno
preživljanje skupnega časa. V terapevtki igralnici pa se bodo lahko uporabniki sproščali,
terapevti pa s pomočjo delovno terapevtskih in fizioterapevtskih pripomočkov izvajali
potrebno terapijo.
V zaključni fazi je tudi »kotiček za sproščanje v naravi«, ki ga urejamo s pomočjo donacije,
prejete s strani organizatorja prireditve Noč pod kostanji.
Med novostmi je tudi napisna tabla pri glavnem vhodu, ki v slovenskem in angleškem jeziku
opisuje dejavnost ustanove. Posebne pozornosti je deležna predvsem desna polovica napisne
table, saj je izpisana v Braillovi pisavi, ki jo uporabljajo slepi. Novost je veliko ljudi
izkoristilo za izkustveno učenje tako, da so z zaprtimi očmi in uporabo blazinic na prstih
drseli po različnih kombinacijah pik, ki predstavljajo posamezne črke ter se tako za trenutek
vživeli v svet nevidočih. S postavitvijo table v brajici sledimo smernicam izboljševanja
dostopnosti do javne zgradbe in zviševanja kakovosti življenja invalidov.

 

 

Praznovanje obletnic Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna v letu 2014

»Horea quidem cedunt et dies et mensens et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur.« »Ure, dnevi, meseci in leta minevajo. Nikoli se ne vrne čas, ki je minil.«

Vsak dan načrtujemo, si ustvarjamo male in velike priložnosti, se veselimo prihodnosti. Včasih pa se je potrebno ustaviti ter pogledati, kaj smo v preteklih letih ustvarili in doživeli. Tudi zato, da dobimo nov polet za naprej.

V naslednjem letu se bomo spomnili več obletnic, ki so zaznamovale naše delovanje, predvsem pa 40. obletnice ustanovitve prvega (poskusnega) oddelka za učence, ki niso mogli slediti programu oddelkov s prilagojeno vsebino, 30. obletnice izločitve TOZD-a OŠ in Dom Miha Pintar Dobrna iz Združenih osnovnih šol Celje in organiziranje nove delovne organizacije z nazivom Zavod za delovno usposabljanje Miha Pintar Dobrna ter 10. obletnice delovanja VDC-ja na Dobrni.

Uporabniki in zaposleni v CUDV Dobrna želimo s sokrajani v letu 2014 deliti skupne spomine na pretekla leta. V ta namen bomo pripravili več dogodkov, namenjenih uporabnikom, staršem, zaposlenim, lokalni skupnosti in širše. Med drugim bomo organizirali Dneve odprtih vrat (21. – 23. 5.) in osrednjo svečano prireditev (4. 10.), s katero bomo počastili jubileje. Načrtujemo tudi izid jubilejnega zbornika ter celomesečno razstavo fotografij in izdelkov uporabnikov v Kavarni Term Dobrna. Upamo, da bomo prvi v Sloveniji uspeli izvesti Kongres uporabnikov, na temo predstavitve dobrih praks.

Da se bomo na praznovanje obletnic čim bolje pripravili, prosimo za sodelovanje vse, ki imate  fotografije ali predmete, vezane na delovanje našega Centra. Prosimo, da jih prinesete oz. nas obvestite na številko 03/780-1000, da jih prevzamemo. Uporabiti jih želimo za dopolnitev arhiva. Fotografije bomo skenirali, predmete pa fotografirali ter v najkrajšem času vrnili.

Že v četrtek, 12. decembra ob 16. uri pa vas vabimo v avlo in telovadnico našega Centra na Praznični semenj, kjer boste lahko v prijetni družbi poklepetali ob skodelici toplega čaja in si ogledali izdelke naših uporabnikov.

 

Požarna vaja

V CUDV Dobrna smo v sklopu aktivnosti meseca požarne varnosti v torek, 19. 11. 2013 organizirali napovedano požarno (evakuacijsko) vajo. Preverjali smo odzivni čas evakuacije uporabnikov in zaposlenih v primeru požara ter delovanje sistema aktivne požarne zaščite in ugotavljali potencialne kritične situacije.

 

Začetek požarne vaje je ob 14. uri naznanil hišni požarni alarm. Uporabniki ter zaposleni smo se brez nepotrebnega tekanja in povzročanja panike mirno zbrali na enem od treh zbirnih mest ter sporočili potrebne podatke vodji vaje. Obilno deževje ni zmotilo nikogar.

Po uspešno zaključeni vaji so člani Prostovoljnega gasilskega društva Dobrna prikazali gašenje začetnih požarov. Vsakdo od prisotnih je lahko poskusil gasiti z ročnim gasilnim aparatom. Posebej je bila zanimiva predstavitev opreme obeh gasilskih vozil ter osebne opreme gasilcev.

V dneh po požarni vaji smo v Centru več pozornosti namenili pogovorom o varovanju pred požari in drugimi nesrečami, nastajale so risbice, plakati, … Uporabniki in delavci smo prejeli zgibanke Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu, ki so nam jih prijazno posredovali z Gasilske zveze Slovenije.

Članom PGD Dobrna ter gospodu Filipu Blažiču, pooblaščenemu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom se iskreno zahvaljujem za strokovno pomoč pri izvedbi vaje. Hvala tudi  vsem uporabnikom in zaposlenim za resen pristop ter pripravljenost za sodelovanje.

Družini prijazno podjetje

Brošura:
View Fullscreen

 

DELOVNA SKUPINA – CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

1. Mojca AMON – predstavnica delavcev na področju osnovne oskrbe
2. Polona CIMPERMAN – predstavnica delavcev na področju zdravstva
3. Mateja ČERENAK – predstavnica delavcev na področju poslovodstva in osnovne oskrbe zastopnica prijavitelja
4. Mateja MATKO – predstavnica delavcev na področju poslovodstva namestnica zastopnice prijavitelja
5. Tatjana KOLAR – predstavnica delavcev Dnevnega centra Celje
6. Silvo LAVTIŽAR – predstavnik delavcev VDC in IVO
7. Bojana LIPIČNIK – predstavnica delavcev na področju CUV
8. Milena OPRČKAL – predstavnica varstvenih delavcev
9. Mojca TRONTELJ – predstavnica delavcev na področju CUV

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300